โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

       เมื่อเวลา 08.45 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักในการร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชน โดยนายกขจรเดช ได้มอบหมายปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก
       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธนภัทร น้อยพิทักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมคณะวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้ถังดับเพลิง การอพยพหนีไฟ ให้แก่เด็กและเยาวชนในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จากเทศบาลตำบลขุนแก้ว อบต.นครชัยศรี อบต.บางแก้ว และอบต.ท่าตำหนัก ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!