โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2566 (4 กันยายน 2566)

4 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

       เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมด้วยโรงพยาบาลนครชัยศรี รพ.สต.ท่าตำหนัก รพ.สต.วัดแค รพ.สต.บางแก้ว จัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2566 ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!