โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 กันยายน 2566)

12 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตำหนัก และเหล่าจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณวัดท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
      ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีนโยบายร่วมกัน ดังนี้
1. ส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามตามหลัก 5 ส
2. ส่งเสริมการมีจิตอาสา การเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพลังของชุมชน
4. ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิด และหลักการของระบบ 5 ส โดยทำ 5 ส ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!