โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำดอกไม้จันทน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

30 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำดอกไม้จันทน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ “ลอตเตอรี่” มารีไซเคิล ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนุษรา ปาละวัฒน์ จากชมรมศิษย์อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!