วันท้องถิ่นไทย 2567

18 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

       เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย “จุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!