โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

19 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) โดยนายกขจรเดช มอบหมายรองนายกเฉลิมเกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และเกิดการรวมกลุ่มร่วมกันจัดกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง
โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกชัย มหาจันทร์ ผู้จัดการ Health Club Fitness สาขานครชัยศรี พร้อมทีมงาน และคุณพรเพ็ญ แก่นจันทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดโครงการครั้งนี้ค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!