โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567

20 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

      เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้านการป้องกันเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชน ให้เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
     โดยได้รับเกียรติจากคุณธนภัทร น้อยพิทักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมทีมดับเพลิง กู้ชีพ-กู้ภัย ของเทศบาลนครนครปฐม ร่วมสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโครงการครั้งนี้ค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!