โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำพวงหรีด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

29 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำพวงหรีด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ “ลอตเตอรี่” มารีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรม ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนุษรา ปาละวัฒน์ จากชมรมศิษย์อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!