โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 (22 เมษายน 2567)

22 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมด้วยโรงพยาบาลนครชัยศรี รพ.สต.ท่าตำหนัก รพ.สต.วัดแค รพ.สต.บางแก้ว จัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!