โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

24 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดกลางบางแก้ว จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล..และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมกีฬาสีและการแสดง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอนครชัยศรี
ทั้งนี้ ขอขอบคุณครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม และโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาและการแสดงในวันนี้ค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!