ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวเทศบาลตำบลนครชัยศรี ออกมาใช้สิทธิเลือตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่

1 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!