โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

           เมื่อเวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายกขจรเดชเป็นประธานในการจัดโครงการ พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!