ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มีนาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง