ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 191 ถึง 200 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2566
จ้างซ่่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 สิงหาคม 2566
ซื้อโพเดียมสำหรับวางหน้าเวทีห้องประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 สิงหาคม 2566
ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อพาทิชั่นกั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566