ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 361 ถึง 370 จากข้อมูล 395
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๙-๔๐๓๔ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2565
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อโซ่ พร้อมกุญแจล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2565