ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 201 ถึง 210 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อตู้ไม้เก็บแฟ้มเสนอเซ็นต์ของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างลงหินคลุกถนนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2566
จ้างถอดรื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บริเวณจุดติดตั้งเส้นทางถนนสายนครชัยศรี-ห้วยพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566
จ้างจ้างติดแผ่นไม้ระแนงพร้อมติดตัวอักษรป้ายหน้าห้องประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2566