ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 302
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงเสียงตามสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นบรรยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถเครน (เฮียบ) หมายเลขทะเบียน ๘๗-๔๗๖๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๗/๒ (ต้นนุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างเสาธง พร้อมฐาน สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีตบริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๕/๕ (ป้าลิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อโคมไฟ LED สำหรับติดตั้งตามถนนซอยหรือจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2566