ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 370
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป รอบที่ ๓ (๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองสายตาโดยจักษุแพทย์ ภายใต้โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กุมภาพันธ์ 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2567