ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 370
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่าง ๆ และสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่าง ๆ และสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ตุลาคม 2566
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล11 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อขับรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อขับรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฝ่ายบริหารงานคลัง และงานพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายแผนที่ภาษีฯ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงเสียงตามสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นบรรยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566