ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 395
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างซ่อมบานประตูห้องเก็บของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางออกชลประทาน (ซอยป้าละม้าย)12 มกราคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องฉีดพ่นน้ำ (เครื่องฉีดแรงดันสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๔๐๓๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มกราคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์การใช้รถใช้ถนน เทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป รอบที่ ๒ (๑ มกราคม - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566