ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ All In One , เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ภาพพื้นหลังพร้อมข้อความ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 806 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 89-4035 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๓๕ , ๔๒๐-๕๘-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565