ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2565
จ้างติดฟิล์มกระจกห้องทำงานภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เพื่อใช้ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-1168 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 88-3683 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2565
ซื้อถังขยะ จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2565