ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 419
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องสุขา ชั้นบน - ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองสายตาโดยจักษุแพทย์ ภายใต้โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องสุขา ชั้นบน - ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องสุขา ชั้นบน - ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องเก็บของบริเวณอาคารป้องและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องเก็บของบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567