ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๕/๕ (ป้าลิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๗๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
จ้างย้ายเซิร์ฟเวอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (server cctv) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (server cctv) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
ซื้อทรายอะเบท (Temephos ๑% W/W) จำนวน ๓,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
จ้างออกแบบรูปรายการรายละเอียด โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี15 มีนาคม 2566
จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริเวณชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2566
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๗/๒ (ต้นนุ่น)10 มีนาคม 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๕/๕ (ป้าลิ้ม)9 มีนาคม 2566